Давлат божи калькулятори

Давлат божи калькулятори
 
1. Иқтисодий судларга мурожаат этиш учун тўланадиган давлат божини он-лайн ҳисоблаш калькулятори - http://213.230.127.238:2607/#/online-calculator
 
 2.Фуқаролик ишлари бўйича судларга мурожаат этишда тўланадиган давлат божини ҳисоблаш он-лайн калькулятори - http://v3.esud.uz/calc/index.html